Transitorische posten: vooruitgeschoven posten en nakomertjes

Facturen worden niet altijd gestuurd binnen de periode waarop ze betrekking hebben. Er zijn zaken die de je vooruit in rekening brengt of in rekening gebracht krijgt. Daarnaast zijn er zaken die je achteraf in rekening brengt of gebracht krijgt. Dat noemen we transitorische posten.

Als je bijvoorbeeld de huur in december voor januari vooruit betaalt dan zou je in december dubbele huurkosten hebben en in januari geen.
En dat terwijl je natuurlijk iedere maand die huurkosten hebt. Door een keer een transitorische boeking te maken `zetten` we als het ware die kosten alsnog in de juiste periode. Waardoor het weer klopt.

Merk op dat de btw al aangegeven moet worden in een periode van de factuurdatum.

Een paar termen:

  • Transitorische posten: zijn bedragen die niet bij 1 periode horen maar bij meerdere periode is meestal een kalendermaand
  • Uitstelposten: er is al betaald, de boeking stel je uit tot de goeie periode. Bijv.: je hebt zelf vooruitbetaald voor de volgende periode, of de klanten hebben vooruitbetaald
  • Anticipatieposten: je stopt de boekingen er alvast in, want je weet dat de betaling straks nog moet komen. Bijv.: je moet zelf straks nog gaan betalen, of je klanten moeten nog betalen.
  • De meeste klanten en leveranciers worden afgehandeld binnen 2 of 3 weken, die boeken we dus op debiteuren of crediteuren.
  • Transitorische posten is dus alleen voor dingen die langer dan een maand gaan duren.

NL Personal zorgt ervoor dat jouw boekingen netjes in de periode vallen waar ze horen en zal waar nodig een transitorische post maken.