Wat staat er op de balans?

Voor de inkomstenbelasting moet je andere een balans aanleveren bij je accountant. Maar wat staat er eigenlijk op de balans?

Wat is een balans ook alweer?

Een balans is een actueel overzicht van je bezittingen en schulden. Het is een momentopname. Je weet precies hoe je bedrijf er op dát moment financieel voorstaat. De balans laat je zien welke investeringen je hebt gedaan en hoe je deze investeringen hebt gefinancierd. Een belangrijk kenmerk van de balans is dat deze altijd in evenwicht is. Opgeteld moeten de bedragen aan beide kanten altijd op hetzelfde bedrag uitkomen.

Hoe ziet een balans eruit?

  • Activa
  • Passiva
  • Vaste activa
  • Eigen vermogen
  • Vlottende activa
  • Lang vreemd vermogen
  • Kort vreemd vermogen

Activa: dit zijn al je bezittingen. Dit is dus het geld en goederen die je hebt én het geld dat je nog moet ontvangen van je klanten (debiteuren).

Passiva: dit zijn alle schulden en je eigen vermogen. Dus alles wat jouw bedrijf nog moet terugbetalen.

Vaste activa: bezittingen die langer dan een jaar meegaan, zoals je bedrijfsauto of –pand. Deze moet je ook over meerdere jaren afschrijven.

Vlottende activa: je bezittingen die je maar één productieproces kunt gebruiken, bijvoorbeeld voorraad en grondstoffen. Maar hier hoort ook het geld van je zakelijke rekening bij.

Eigen vermogen: het bedrag dat jij zelf in je bedrijf hebt gestoken.

Lang vreemd vermogen: Leningen die langer dan een jaar lopen, bijvoorbeeld je hypotheek.

Kort vreemd vermogen: kortlopende schulden. Dit zijn betalingen die je binnen een jaar moet doen, bijvoorbeeld aan je leveranciers.

Hoe zit het met de geldigheid van een balans?

Een balans is een momentopname. Je verdoet je tijd als je bij elke aanschaf, investering of nieuwe levering een nieuwe balans zou maken. Een verandering op je balans wordt een balansmutatie genoemd. Zet daarom alleen de mutaties erbij, in plaats van elke keer een nieuwe balans te maken.

Let op: deze mutaties moeten net als de balans in evenwicht zijn. Stel dat je voor 1000 euro aan voorraad hebt verkocht. Dan dalen je bezittingen (vlottende activa) met 1000 euro, maar het geld op je rekening stijgt met 1000 euro (vlottende activa). Aan de linkerkant is bij activa dus 1000 euro afgegaan en meteen bijgekomen.

NL Personal maakt voor jou altijd 1 keer een balans op 31 december voor de aangifte inkomstenbelasting.